Murer

En murer er en faglært håndværker, der arbejder med at opføre og reparere murværk, herunder bygninger og andre strukturer, ved brug af materialer som mursten, cement, fliser og beton. Murere spiller en central rolle i byggebranchen og udfører en række opgaver, der spænder fra opmuring af vægge og facader til flisearbejde og støbning af fundamenter. I Danmark kræver det at blive murer en grundlæggende uddannelse på erhvervsskolen, typisk kombineret med en læreplads, hvor man får praktisk erfaring. Murere bidrager til at skabe solide og æstetisk tiltalende konstruktioner, der er vigtige for både boliger og erhvervsbyggeri.

Find en murer i en by nær dig:

Scroll to Top